כנגד כל הסיכויים, ותחת כל המגבלות, תכנית 06 מתקדמת במסע.

משתתפי התוכנית מגיעים ממגוון הקהילות בחברה, מהמגזר החברתי, הציבורי והעסקי וממרחבי עשייה מגוונים - חברה וחינוך, קידום זכויות, תעסוקה, יזמות חברתית, ניהול קהילות ועוד.

לרשימת המשתתפים
"מירושלים אני שולח לכם ברכת הצלחה רבה בדרככם החשובה"

זכינו לקבל את ברכתו של הנשיא ריבלין
"צו השעה, היום, הוא הגברת הערבות ההדדית בתוכנו...
ההבנה אנו תלויים זה בזה, שותפים זה של זה, קשורים בקשר גורלי של יעוד משותף"

לאגרת המלאה
מחזור 07 מתקדם בתכנית...!

משתתפי התוכנית מגיעים ממגוון הקהילות בחברה, מהמגזר החברתי, הציבורי והעסקי וממרחבי עשייה מגוונים – חברה, חינוך וקהילה, אמנות ותרבות, תעסוקה, בריאות, יזמות חברתית ועוד.

לרשימת המשתתפים
"אני שמח כל כך לראות את העשייה המרשימה של תוכנית קו. לאב לקידום ביסוסה של לכידות חברתית באמצעות עשיה משותפת."

זכינו לקבל את ברכתו של הנשיא יצחק הרצוג:

"השונות שלנו לא יכולה להיות זו שתפריד בינינו. האיכות שלנו והמגוון הקיים אצלנו הוא חלק מסוד קסמנו. דווקא מתוך השונות הזאת צריך ואפשר לצמוח."

לסרטון הברכה