מסע החקר במרכז עסק בקהילה הגאה ממגוון זוויות: התפיסה הסוציולוגית סביב הקהילה; מפגש עם סמנכ"ל ארגון חושן – ארגון החינוך וההסברה של הקהילה; מפגש עם מדריך בעמותת אלוואן – השלוחה הערבית בארגון הנוער הגאה; גישה דתית שהוצגה על ידי רב; ומפגש מרתק עם חן אריאלי, סגנית ראש עיריית ת"א ובוגרת 01, שריתקה את הקבוצה בשיח על המאבק הגאה, פמיניזם, רווחה ועוד. עיבוד למסע נעשה באמצעות סדנת תיאטרון פלייבק חוויתית.