המיקוד במעבדה זו היה עשייה המקדמת לכידות חברתית, בה זכו המשתתפים לפגוש שלושה ממחזור המייסדים שתרמו מניסיונם העשיר: ח'יר אלבז העשיר בצורך ובאתגרים של פיתוח מרחבים משותפים; ריקי סיטון שיתפה באתגרי החיבור בין חברה חילונית לחרדית; ויוני צ'ונה הציג את אתגר הלכידות לאור עלייתן של אליטות תוקפניות. היה מעניין מאד והדיונים המשיכו אח"כ בקבוצה. בהמשך התנסו המשתתפים בחיבורים, העלו רעיונות ליוזמות משותפות כמו גם אתגרים צפויים בעשייה משותפת.