בנוף ירוק של סוף החורף התארחנו במכללת אורנים ליום מעבדה. כמובן שהמציאות נכנסה חזק לחדר, כמו בקו. לאב. בהמשך היום התקדמנו בפיתוח היוזמות, מחדדים את הצורך, הפתרון וקהלי היעד. דניר ניצן, שחקן המתמחה בתחום של סימולציות, סייע להביא לחדר את הפרסונות של היוזמות השונות, בתבונה, ברגישות ובהומור! התהליך חידד והעלה שאלות ואתגרים לקראת המשך הפיתוח.