יום התנעה לעשייה מחברת שבמהלכו הוצגו ונדונו עקרונות העשייה החברתית בקו. לאב ויוזמות של המשתתפים; רועי מקלר חלק תובנות על יזמות מתוך חיבורים; ופדוה שיתפה ביוגרפיה הרוחנית.