צוותי היוזמות הציגו את הרעיונות והפיתוח בפני מומחים ובוגרי קו. לאב, חלקם שותפים פוטנציאליים ליוזמות.

חשיבה משותפת סביב שולחנות עגולים העלתה אתגרים, רעיונות, חיבורים ודרכי חשיבה חדשות; כל מה שהיה צריך כדי לקדם את היוזמות לשלב הבא, לקראת מימוש.