2-3.12.20 חוות טור סיני, ירושלים

מנחי התכנית יותם טולוב, בוגר קו. לאב 02 ועדית שדה הובילו במהלך הסמינר שיח אותנטי ופתוח שעזר להעמיק את ההיכרות בין העמיתים והגביר את הרצון להכיר עוד יותר. במהלך היומיים העמיתים שיתפו, 'הכירו' את אוטו שרמר ואת ארבע רמות ההקשבה; חשבו וכתבו על המסע שלהם שרק מתחיל; פגשו את אורי לוונטר רוברטס, מנכ"ל המשרד הישראלי של פדרציית ניו יורק שסיפר על מטרות הפדרציה בישראל ועיסוקיה; נחשפו לביוגרפיות הרוחניות של גיטי ויותם; התחלקו לקבוצות והחלו בבניית מסעות חקר בארץ לפי סוגיות שסיקרנו אותם וקיבלו עותק מודפס של האיגרת מבית הנשיא.