שתי קבוצות התארחו בשני מוסדות חינוך – בכפר שירה, כפר נוער לנערות חרדיות נושרות בכפר חסידים ובריאלי בחיפה אצל מנדי רבינוביץ. בביקור למדו גם על המקום עצמו (דרך מפגשים עם המנהלים, אנשי הצוות והתלמידים/ות) וגם, ובעיקר, על נקודות המבט השונות דרכן מסתכלים הם וחבריהם בתהליך החקר.