מסע חקר מרכז עסק בנושא החינוך. מהו חינוך טוב? שאלו חברי הקבוצה את המומחים שהגיעו, ואת עצמם.

ציר המסע נע לאורך החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, נקודות מבט של מנהלי בתי ספר ושל משרד החינוך, של מחנכים ובעלי תפקידים מהקהילות השונות.

פגשנו את עולם תנועות הנוער, הספריות הציבוריות ומכון אדלר, נחשפנו לנתוני מערכת החינוך הפורמאלית, הכרנו זרמים שונים במערכת החינוך (הממלכתי, הדתי, החרדי והערבי) ודברנו על חזון ומציאות במערכת החינוך. מומחים רבים הגיעו לחלוק, לשתף ולאתגר את החשיבה של חברי הקבוצה, ביחד ולחוד.