בעיריית בני ברק נשמעו קולות אחרים, אלו של משתתפי קו. לאב 08 שהתארחו באולם המועצה בעירייה ליום מעבדה בנושא לכידות חברתית.

פגשנו את תהלה פרידמן שהציגה את התפיסה שלה לגבי הממלכתיות הישראלית, ומה בין מודל הפיצה של במבי שלג ז"ל למודל של אליפסה עם שני מרכזים.

כתמיד עלו שאלות, מתחים, והשיחות נמשכו לאורך היום, במליאה ובקבוצות קטנות. בין לבין יצאנו לסיור בבני ברק ושאלנו גם את תושביה למחשבותיהם על מערכת היחסים בין חברה החרדית לכללית.