מסע החקר הדו יומי הראשון של הקבוצה עסק בחקר החברה החרדית בבני ברק, בהובלת ארבעה מהמשתתפים. זכינו למסע קבוצתי משמעותי שעורר שיח פנימי עמוק.