ביום המעבדה החמישי הקבוצה התארחה אצל אורן יצחקי (05), מנכ"ל נא לגעת, במבנה המיוחד בנמל יפו. ביום זה התגבשו קבוצות היוזמות המחברות; ופרופ' עירן הלפרין הרחיב על יחסים בין קבוצות ולכידות חברתית, נושא שהיה מצע לשיח ער בקבוצה.